X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

Rreth Platformës

Qeveris mirë është krijuar si nevojë në Kosovë që përmes informimit mbi qeverisjen e mirë në komuna të sjellë vendimmarrësit lokalë më pranë qytetarëve për të promovuar qeverisjen e qëndrueshme.

 

Qytetarët dhe përfaqësuesit e institucioneve publike duhet të njihen mirë me parimet e qeverisjes së mirë në mënyrë që qevirisja e mirë të jetë në gjendje të lulëzojë.

Kjo platformë është krijuar në kuadër të projektit “Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë”, i cili implementohet nga Instituti Demokraci për zhvillim (D4D), i mbështetur nga Ambasada Holandeze në Kosovë.
D4D
CDKD
KON