X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

15
Mar
2018

Ti dhe komuna

Komuna funksionin e saj e ushtron më së miri atëherë kur ti sygjeron dhe informohesh për punën e komunës tënde.

Qeveris mirë e ka këtë mision, prandaj përmes këtij seksioni do të lehtësojmë komunikimin me nivelin komunal për të gjithë qytetarët, si dhe për të raportuar problemet të cilat i hasim çdo ditë, e poashtu për të qenë i informuar për punën tonë dhe të komunave.

Pyet Komunën

Komuna është krijuar për të qenë sa më afër qytetarit, prandaj këtu ju mund të komunikoni dhe të adresoni tek Komuna juaj çështjet dhe brengat e juaja!

Lexo më shumë
mars 19, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Lajme

Këtu mund të gjeni lajmet dhe aktivitetet tona të fundit lidhur me qeverisjen e mirë në nivelin lokal.

Lexo më shumë
mars 19, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën