X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

15
Mar
2018

Qeverisja e mirë për qytetarë

Fuqizimi i marredhënieve mes qeverisjes lokale dhe qytetarëvë është prioritet për qeverisje të mirë dhe demokratike. Përfshirja e qytetarëve në politikë-bërje i mundëson qeverisjes lokale të krijojë burime të reja të ideve, informatave dhe resursve në marrjen e vendimeve.

Rëndësia e pjesëmarrjes qytetare

Pjesëmarrja e grupeve, pa dallim race, gjinie, besimi fetar, në planifikim të qytetit duhet të konsiderohet si e drejtë elementare.

Lexo më shumë
mars 18, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve

Mënyra më e mirë dhe sigurt për të arritur modele të suksesshme dhe të qëndrueshme për të siguruar pjesëmarrjen e qytetarëve është përmes mekanizmave të strukturuar dhe të institucionalizuar. Prandaj ky sektor ka për qëllim të theksojë mekanizmat e institucionalizuara për pjesëmarrje të qytetarëve. Mekanizmat e pjesëmarrjes qytetare dhe zhvillimit të demokracisë së...
Lexo më shumë
mars 20, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Të drejtat e qytetarëve

Qytetarët duhet të kenë të drejtën të japin opinione, të shprehin pakënaqësi dhe të debatojnë për prioritetet e komunës. Pjesëmarrja e kuptimplotë i fuqizon qytetarët të marrin vendime por edhe t’i pranojnë vendimet e marra nga ata që i përfaqësojnë. Pjesëmarrja nënkupton bashkëpunim. Komunat duhet që të ndalojnë diskriminimin. Në këtë aspekt, të drejtat që ju...
Lexo më shumë
prill 1, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën