X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

19
Mar
2018

Lajme

Këtu mund të gjeni lajmet dhe aktivitetet tona të fundit lidhur me qeverisjen e mirë në nivelin lokal.

Takim informues për gjendjen e qeverisjes së mirë në nivel lokal në Kosovë

Takim informues për gjendjen e qeverisjes së mirë në nivel lokal në Kosovë

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) mbajti takim diskutues lidhur me gjendjen e zbatueshmërisë së standardeve të qeverisjes së mirë në nivel komunal në Kosovë. Përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, anëtarë të kuvendeve komunale, përfaqësues së komunave dhe të organizatave të shoqërisë civile diskutuan për rëndësinë e ndjekjes së parimeve së...
Lexo më shumë
prill 26, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Sesion informues për promovimin e parimeve të qeverisjes së mirë për zyrtarët e rinjë komunal dhe qytetarët përmes Platformës ‘Qeveris mirë’

Sesion informues për promovimin e parimeve të qeverisjes së mirë për zyrtarët e rinjë komunal dhe qytetarët përmes Platformës ‘Qeveris mirë’

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) ka filluar mbajtjen e sesioneve informuese për platformën për qeverisje të mirë nëpër komuna. Qëllimi i sesionit informues të mbajtur së pari në Komunën e Mitrovicës ishte shqyrtimi i specifikave të platformës ‘Qeveris mirë’, duke u fokusuar në lehtësinë për t’u çasur në informata, relevancën e informatave si dhe...
Lexo më shumë
maj 17, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Animacion – Qeverisje e mirë për komunë të zhvilluar

Animacion – Qeverisje e mirë për komunë të zhvilluar

Lexo më shumë
maj 21, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Promovimi i qeverisjes së mirë nëpër komuna përmes platformës “Qeveris mirë”

Promovimi i qeverisjes së mirë nëpër komuna përmes platformës “Qeveris mirë”

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) po vazhdon mbajtjen e sesioneve informuese për platformën për qeverisje të mirë nëpër komuna. Gjatë kësaj jave, platforma u prezantua në Komunën e Istogut dhe atë të Prizrenit, duke u fokusuar në specifikat e platformës ‘Qeveris mirë’,lehtësinë për t’u çasur në informata, relevancën e informatave si dhe përdorshmërinë...
Lexo më shumë
maj 24, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Promovimi i qeverisjes së mirë në Komunën e Prishtinës përmes platformës “Qeveris mirë”

Promovimi i qeverisjes së mirë në Komunën e Prishtinës përmes platformës “Qeveris mirë”

Duke promovuar qeverisjen e mirë lokale përmes platformës ‘Qeveris mirë’, Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) mbajti takim informues në Komunën e Prishtinës. Duke u fokusuar në specifikat e platformës, lehtësinë për t’u çasur në informata, relevancën e informatave si dhe...
Lexo më shumë
maj 29, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Rozafa Ukimeraj për qeverisje të mirë

Një komunë me qeverisje të mirë nuk qeverisë e vetme – qeverisja e mirë do të thotë institucione efektive dhe pjesëmarrje të të gjitha grupeve dhe interesave të shoqërisë. Si mund të arrihen standardet më të larta të qeverisjes së mirë lokale?

Lexo më shumë
korrik 10, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit D4D dhe MAPL

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit D4D dhe MAPL

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

Lexo më shumë

Komunat e Kosovës me kontrata të hapura

Komunat e Kosovës kanë filluar të publikojnë kontratat me operatorët ekonomik, kështu duke plotësuar njërin prej tipareve të qeverisjes së mirë. Deri më tani kontratat me operatorët ekonomik i kanë bërë publike...
Lexo më shumë