X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Sesion informues për promovimin e parimeve të qeverisjes së mirë për zyrtarët e rinjë komunal dhe qytetarët përmes Platformës ‘Qeveris mirë’

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) ka filluar mbajtjen e sesioneve informuese për platformën për qeverisje të mirë nëpër komuna. Qëllimi i sesionit informues të mbajtur së pari në Komunën e Mitrovicës ishte shqyrtimi i specifikave të platformës ‘Qeveris mirë’, duke u fokusuar në lehtësinë për t’u çasur në informata, relevancën e informatave si dhe...
Lexo më shumë
maj 17, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Animacion – Qeverisje e mirë për komunë të zhvilluar

Animacion – Qeverisje e mirë për komunë të zhvilluar

Lexo më shumë
maj 21, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Promovimi i qeverisjes së mirë nëpër komuna përmes platformës “Qeveris mirë”

Promovimi i qeverisjes së mirë nëpër komuna përmes platformës “Qeveris mirë”

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) po vazhdon mbajtjen e sesioneve informuese për platformën për qeverisje të mirë nëpër komuna. Gjatë kësaj jave, platforma u prezantua në Komunën e Istogut dhe atë të Prizrenit, duke u fokusuar në specifikat e platformës ‘Qeveris mirë’,lehtësinë për t’u çasur në informata, relevancën e informatave si dhe përdorshmërinë...
Lexo më shumë
maj 24, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Promovimi i qeverisjes së mirë në Komunën e Prishtinës përmes platformës “Qeveris mirë”

Promovimi i qeverisjes së mirë në Komunën e Prishtinës përmes platformës “Qeveris mirë”

Duke promovuar qeverisjen e mirë lokale përmes platformës ‘Qeveris mirë’, Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) mbajti takim informues në Komunën e Prishtinës. Duke u fokusuar në specifikat e platformës, lehtësinë për t’u çasur në informata, relevancën e informatave si dhe përdorshmërinë e kësaj platforme së bashku me akterë relevantë të fushës së...
Lexo më shumë
maj 29, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Rozafa Ukimeraj për qeverisje të mirë

Një komunë me qeverisje të mirë nuk qeverisë e vetme – qeverisja e mirë do të thotë institucione efektive dhe pjesëmarrje të të gjitha grupeve dhe interesave të shoqërisë. Si mund të arrihen standardet më të larta të qeverisjes së mirë lokale?

Lexo më shumë
korrik 10, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit D4D dhe MAPL

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit D4D dhe MAPL

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

Lexo më shumë
gusht 9, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Takim mëngjesi me zyrtarët komunal të Kllokotit

Takim mëngjesi me zyrtarët komunal të Kllokotit

Më 9 tetor është organizuar takimi i mëngjesit me zyrtarët komunal të Komunës së Kllokotit, këshilltar komunal, përfaqësuese të grupit joformal të grave në Komunën e Kllokotit, si dhe përfaqësues të të rinjve dhe organizatave joqeveritare.

Lexo më shumë
tetor 9, 2018 0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën
Diskutim Agora në Kamenicë për përfshirjen e gjerë të rinisë dhe grave

Diskutim Agora në Kamenicë për përfshirjen e gjerë të rinisë dhe grave

Qeverisje e mirë është edhe ofrimi i mundësisë për qytetarët për të diskutuar me zyrtarët komunal rreth punës Komunës dhe politikave të saj.

Lexo më shumë
Mëngjes Pune për qeverisje të mirë në Shtërpcë

Mëngjes Pune për qeverisje të mirë në Shtërpcë

Më 21 shtator 2018 u mbajt një mëngjes pune në kuadër të projektit “Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë” me zyrtar komunal, përfaqësues të partive politike serbe dhe shqiptare, si dhe përfaqësues...
Lexo më shumë