X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Për disa çështje me interes të përgjithshëm, qe kanë të bëjnë me kompetencat e komunës, për të mund të organizohet referendumi. Organizimi i kësaj forme të deklarimit të qytetarëve behet konform dispozitave ligjore në fuqi me nenin 71 të LVL-së.

e martë, 3 prill 2018

Referendumi

Citizens of the municipality may request that a regulation of the municipal assembly, approved by the municipal assembly is subject to a referendum. The request must be submitted to the chairperson of the municipal assembly within 30 days from the date of adoption of the regulation, and it should be signed by 10% of registered voters. The municipal assembly should consider the request within 30 days of receiving the petition in accordance with the applicable law.

Vegëza Relevante

Print
0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Categories: Mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve, ReferendumiNumber of views: 8845

Pyet Komunën:

x