X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Një komunë me qeverisje të mirë nuk qeverisë e vetme – qeverisja e mirë do të thotë institucione efektive dhe pjesëmarrje të të gjitha grupeve dhe interesave të shoqërisë. Si mund të arrihen standardet më të larta të qeverisjes së mirë lokale?

e premte, 5 prill 2019

Dafina Alishani për qeverisje të mirë

Print
0 Klikoni këtu për të pyetur Komunën

Categories: LajmeNumber of views: 20135

Pyet Komunën:

x